Oasis Outback Weather

Obituaries

Ricardo Ortiz

Santos Echavarria

Marie M. White

Luz H. Cruz

John Harry Hardt Sr.

Hortencia Prado

Santa G. Avalos

Edward T. Martinez

Thomas H. Dollahite

Teresa G. Serna